Umber mỏng đôi phải đối mặt với áo khoác trong phần dài của kinh doanh mỏng phù hợp với cổ áo len áo len lông áo bomber Áo len

MÃ SẢN PHẨM: TD-560454630269
2,568,000 đ
Số lượng:
Danh sách năm theo mùa: Mùa thu 2017
Thành phần nguyên liệu: Wool 70% Polyamide (Nylon) 15% Viscose (Viscose) 15%
Loại kênh bán hàng: thương mại điện tử thuần túy (chỉ bán hàng trực tuyến)
Phân loại vải: chất liệu len
Hàng số: 8102
Thương hiệu: umber
Phong cách cơ bản: Quý ông kinh doanh;
Umber mỏng đôi phải đối mặt với áo khoác trong phần dài của kinh doanh mỏng phù hợp với cổ áo len áo len lông áo bomber Umber mỏng đôi phải đối mặt với áo khoác trong phần dài của kinh doanh mỏng phù hợp với cổ áo len áo len lông áo bomber Umber mỏng đôi phải đối mặt với áo khoác trong phần dài của kinh doanh mỏng phù hợp với cổ áo len áo len lông áo bomber Umber mỏng đôi phải đối mặt với áo khoác trong phần dài của kinh doanh mỏng phù hợp với cổ áo len áo len lông áo bomber Umber mỏng đôi phải đối mặt với áo khoác trong phần dài của kinh doanh mỏng phù hợp với cổ áo len áo len lông áo bomber Umber mỏng đôi phải đối mặt với áo khoác trong phần dài của kinh doanh mỏng phù hợp với cổ áo len áo len lông áo bomber Umber mỏng đôi phải đối mặt với áo khoác trong phần dài của kinh doanh mỏng phù hợp với cổ áo len áo len lông áo bomber Umber mỏng đôi phải đối mặt với áo khoác trong phần dài của kinh doanh mỏng phù hợp với cổ áo len áo len lông áo bomber Umber mỏng đôi phải đối mặt với áo khoác trong phần dài của kinh doanh mỏng phù hợp với cổ áo len áo len lông áo bomber Umber mỏng đôi phải đối mặt với áo khoác trong phần dài của kinh doanh mỏng phù hợp với cổ áo len áo len lông áo bomber

0965.68.68.11