Thiết bị/ đồ dùng văn phòng - Nhiệt kế

0966.966.381