Phụ kiện đầu phun máy in Leji 3D Đầu phun E3D V6 Đầu in đùn 0,2 0,3 0,4 0,5

Mã sản phẩm: 571625433592
Giá: 67,793 đ 70,552 đ
Sale