Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ Áo len

MÃ SẢN PHẨM: TD-560936930927
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
261,000 đ 746,460 đ
Kích thước:
165/80A 建议100斤-120斤
170/84A 建议120斤-140斤
175/88A 建议140斤-160斤
180/92A 建议160斤-180斤
185 建议180斤-200斤
Màu sắc:
Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ
Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ
Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ
Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ
Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ
Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ
Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ
Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ
Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ
Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ
Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ
Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ
Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ
Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ
Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ
Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ
Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ
Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ
Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ
Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ
Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ
Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ
Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ
Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ
Ghi chú

Số lượng:
Tàu Tốc Hành thêm hàng vào giỏ
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 30 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Số mặt hàng: 3.
Phong cách: Tay áo
Phiên bản: Loose
Độ dày: phần mỏng
Cổ áo loại: cổ tròn
Màu: 2188 Tây Tạng thanh niên mùa thu phần mỏng 2188 màu xanh mùa xuân và mùa thu phần mỏng 2188 màu xám mùa xuân và mùa thu phần mỏng 2185 Tây Tạng thanh niên mùa thu phần mỏng 2185 màu xám mùa xuân và mùa thu phần mỏng 2185 lỗ màu xanh mùa xuân và mùa thu phần mỏng 2186 Tây Tạng thanh niên mùa thu phần mỏng 2186 màu xám mùa xuân và mùa thu phần mỏng ngắn tay 2660 Ngắn tay áo 2660 màu đỏ thực sự túi ngắn tay áo 2660 màu xanh thực sự túi ngắn tay áo 1260 màu xanh lá cây thực sự túi ngắn tay áo 1260 màu đỏ thực sự túi ngắn tay áo 1260 màu xanh thực sự túi ngắn tay áo 3322 màu xanh lá cây túi màu xanh lá cây ngắn tay áo 3322 màu đỏ thực sự túi ngắn tay áo 3322 màu xám túi thật Ngắn tay áo 3310 màu xanh hải quân túi ngắn tay áo 3310 màu đỏ thực sự túi ngắn tay áo 3310 màu xanh lá cây thực sự túi ngắn tay áo 3339 màu xanh xám thực sự túi ngắn tay áo 3339 màu xanh lá cây túi màu xanh lá cây ngắn tay áo 3339 màu tím thực túi ngắn tay áo 3339
Kích thước: 165 / 80A Khuyến nghị 100 kg - 120 kg 170 / 84A Khuyến nghị 120 kg - 140 kg 175 / 88A Khuyến cáo 140 kg - 160 kg 180 / 92A Khuyến cáo 160 kg - 180 kg 185 khuyến nghị 180 kg - 200 kg
Chi tiết phong cách: trang trí gân
Xử lý quá trình: Xử lý không sắt
Thương hiệu: Love Leopard
Loại tay áo: thường xuyên
Mùa áp dụng: mùa hè
Mô hình: rắn màu
Chiều dài tay áo: dài tay áo
Áp dụng cảnh: Giải Trí
Thời gian để thị trường: 2017
Áp dụng cho: Tuổi trung niên
Phong cách cơ bản: Thành phố thời trang
Phong cách phân ngành: kinh doanh và giải trí;
Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ Người đàn ông trung niên của ngắn tay t-shirt trung niên của nam giới nửa tay áo len cộng với chiếc áo cũ cha ông nội áo khoác cha áo cổ lọ

0965.68.68.11