Hoa lớn hoa nhỏ 17 mùa thu và mùa đông mới trùm đầu thí điểm độn bông quần áo nam giới và phụ nữ với cùng một dày độn coat áo dạ nam Bông

MÃ SẢN PHẨM: TD-559773947478
1,057,000 đ
Số lượng:
Điền: lụa bông
Chiều dài: Regular
Hàng số: J88182
Phiên bản: Loose
Loại cổ áo: trùm đầu
Ngưỡng: dây kéo
Màu sắc: rượu vang đỏ đen
Kích thước: SML XL
Chi tiết phong cách: đa túi
Thương hiệu: hoa lớn hoa nhỏ
Tài liệu: cotton
Hàm lượng bông: 90% (bao gồm) -95% (bao gồm)
Áp dụng cảnh: giải trí khác
Thích hợp cho: Thanh niên
Hem thiết kế: gân hem
Túi quần áo phong cách: Ming dòng vá túi
Độ dày: dày
Phong cách cơ bản: pop trẻ
Phong cách phân ngành: sự đơn giản của châu Âu và Mỹ
Mô hình: rắn màu
Công nghệ vật liệu: không xử lý nóng;
Hoa lớn hoa nhỏ 17 mùa thu và mùa đông mới trùm đầu thí điểm độn bông quần áo nam giới và phụ nữ với cùng một dày độn coat áo dạ nam Hoa lớn hoa nhỏ 17 mùa thu và mùa đông mới trùm đầu thí điểm độn bông quần áo nam giới và phụ nữ với cùng một dày độn coat áo dạ nam Hoa lớn hoa nhỏ 17 mùa thu và mùa đông mới trùm đầu thí điểm độn bông quần áo nam giới và phụ nữ với cùng một dày độn coat áo dạ nam Hoa lớn hoa nhỏ 17 mùa thu và mùa đông mới trùm đầu thí điểm độn bông quần áo nam giới và phụ nữ với cùng một dày độn coat áo dạ nam Hoa lớn hoa nhỏ 17 mùa thu và mùa đông mới trùm đầu thí điểm độn bông quần áo nam giới và phụ nữ với cùng một dày độn coat áo dạ nam Hoa lớn hoa nhỏ 17 mùa thu và mùa đông mới trùm đầu thí điểm độn bông quần áo nam giới và phụ nữ với cùng một dày độn coat áo dạ nam Hoa lớn hoa nhỏ 17 mùa thu và mùa đông mới trùm đầu thí điểm độn bông quần áo nam giới và phụ nữ với cùng một dày độn coat áo dạ nam Hoa lớn hoa nhỏ 17 mùa thu và mùa đông mới trùm đầu thí điểm độn bông quần áo nam giới và phụ nữ với cùng một dày độn coat áo dạ nam Hoa lớn hoa nhỏ 17 mùa thu và mùa đông mới trùm đầu thí điểm độn bông quần áo nam giới và phụ nữ với cùng một dày độn coat áo dạ nam Hoa lớn hoa nhỏ 17 mùa thu và mùa đông mới trùm đầu thí điểm độn bông quần áo nam giới và phụ nữ với cùng một dày độn coat áo dạ nam

0965.68.68.11