Nhà cung cấp dịch vụ bán hàng trực tuyến, bán hàng, mua sắm, mua bán quần jean nữ, quần jeans nữ quần jean Quần jean

MÃ SẢN PHẨM: TD-565840805760
60,000 đ 271,383 đ
Kích thước:
Mã kích thước lớn (mặc 110-130 kg)
Mã nhỏ (mặc 80-110 kg)
Số lô hỗn hợp mã số
Phân loại màu sắc:
Hơn 100.000 đơn vị giá (đa màu sắc và đa pha trộn)
100 miếng đơn giá (đa màu và đa hỗn hợp)
Đầy đủ 10 đơn giá (đa màu và đa hỗn hợp)
Giá đầy đủ 20 đơn vị (đa màu và đa hỗn hợp)
Giá đầy đủ 50 đơn vị (đa màu và đa hỗn hợp)
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11