2018 mới cao eo jeans nữ kích thước lớn quần chân quần đàn hồi eo đàn hồi slim slimming mm Quần jean

MÃ SẢN PHẨM: TD-545624432577
234,000 đ 1,356,320 đ
Kích thước:
26 yards (một chân chín)
27 thước (hai bộ)
28 thước (hai bộ một)
29 thước (hai bộ hai)
30 thước (hai bộ ba)
31 thước (hai bộ bốn)
32 thước (hai bộ năm)
33 thước (hai bộ sáu)
34 thước (hai bộ bảy)
36 yard (hai chân chín)
38 thước (ba bộ một)
40 thước (ba bộ ba)
Phân loại màu sắc:
2018 mới cao eo jeans nữ kích thước lớn quần chân quần đàn hồi eo đàn hồi slim slimming mm
2018 mới cao eo jeans nữ kích thước lớn quần chân quần đàn hồi eo đàn hồi slim slimming mm
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11