Trung niên 40-50 tuổi cộng với phân bón XL quần an toàn mùa hè xà cạp mẹ năm điểm quần short eo cao 200 kg Quần tây thường

MÃ SẢN PHẨM: TD-528593283213
155,000 đ 509,930 đ
Kích thước:
XXXXXXL
大码(120-180斤)
特大码(160-200斤)
超大码(200斤以上)
Phân loại màu sắc:
Miệng phẳng trắng ba điểm
Ren ba điểm trắng
Màu da ba điểm
Ren ba điểm màu da
Miệng phẳng màu đen ba điểm
Ren ba điểm màu đen
Miệng phẳng màu trắng năm điểm
Ren trắng năm điểm
Màu da 5 điểm
Ren màu da năm điểm
Năm điểm đen phẳng miệng
Năm điểm đen ren
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11