[Đặc biệt cung cấp] Jiu Mu Wang người đàn ông trung niên của quần thẳng mùa hè lỏng phù hợp với quần daddy JA25201DT Suit phù hợp

MÃ SẢN PHẨM: TD-527810093897
620,000 đ 2,408,230 đ
Kích thước:
29 (2,22 feet) 74
30 (2,28 feet) 76
31,5 (2,4 feet) 80
31 (2,34 feet) 78
32,5 (2,52 feet) 84
32 (2,46 ft) 82
33 (2,58 feet) 86
34 (2,64 feet) 88
35,5 (2,76 ft) 92
35 (2,7 feet) 90
36,5 (2,88 feet) 96
36 (2,82 feet) 94
37 (2,94 feet) 98
Màu sắc:
[Đặc biệt cung cấp] Jiu Mu Wang người đàn ông trung niên của quần thẳng mùa hè lỏng phù hợp với quần daddy JA25201DT
[Đặc biệt cung cấp] Jiu Mu Wang người đàn ông trung niên của quần thẳng mùa hè lỏng phù hợp với quần daddy JA25201DT
[Đặc biệt cung cấp] Jiu Mu Wang người đàn ông trung niên của quần thẳng mùa hè lỏng phù hợp với quần daddy JA25201DT
[Đặc biệt cung cấp] Jiu Mu Wang người đàn ông trung niên của quần thẳng mùa hè lỏng phù hợp với quần daddy JA25201DT
[Đặc biệt cung cấp] Jiu Mu Wang người đàn ông trung niên của quần thẳng mùa hè lỏng phù hợp với quần daddy JA25201DT
[Đặc biệt cung cấp] Jiu Mu Wang người đàn ông trung niên của quần thẳng mùa hè lỏng phù hợp với quần daddy JA25201DT
[Đặc biệt cung cấp] Jiu Mu Wang người đàn ông trung niên của quần thẳng mùa hè lỏng phù hợp với quần daddy JA25201DT
Ghi chú

Số lượng:
Thời gian để thị trường: 2016
Thành phần nguyên liệu: Sợi Polyester 88,8% Sợi viscose (viscose) 11,2%
Quần dài: quần
Mã số: JA25201DT
Loại quần: thẳng
Màu: JA25201DT JA25206DT JA25204DT JA25207DT JA25202DT JA25213DT JA25212DT
Thương hiệu: Joeone / Jiu Muwang
Kích thước: 32 (2,46 ft) 82 36,5 (2,88 ft.) 96 35,5 (2,76 ft) 92 32,5 (2,52 ft.) 84 31 (2,34 ft.) 78 33 (2,58 ft.) 86 29 (2,22 ft.) 74 30 (2,28 ft) 76 36 (2,82 feet) 94 31,5 (2,4 feet) 80 35 (2,7 feet) 90 34 (2,64 feet) 88 37 (2,94 feet) 98
Tài liệu: Polyester
Mùa áp dụng: mùa hè
Cảnh áp dụng: đi làm
Áp dụng cho: Tuổi trung niên
Phong cách cơ bản: Người đàn ông kinh doanh
Phong cách phân ngành: kinh doanh bình thường
Công nghệ may mặc: Xử lý không sắt
Chi tiết phong cách quần áo: 缉 明线
Mô hình: rắn màu;
[Đặc biệt cung cấp] Jiu Mu Wang người đàn ông trung niên của quần thẳng mùa hè lỏng phù hợp với quần daddy JA25201DT [Đặc biệt cung cấp] Jiu Mu Wang người đàn ông trung niên của quần thẳng mùa hè lỏng phù hợp với quần daddy JA25201DT [Đặc biệt cung cấp] Jiu Mu Wang người đàn ông trung niên của quần thẳng mùa hè lỏng phù hợp với quần daddy JA25201DT [Đặc biệt cung cấp] Jiu Mu Wang người đàn ông trung niên của quần thẳng mùa hè lỏng phù hợp với quần daddy JA25201DT [Đặc biệt cung cấp] Jiu Mu Wang người đàn ông trung niên của quần thẳng mùa hè lỏng phù hợp với quần daddy JA25201DT [Đặc biệt cung cấp] Jiu Mu Wang người đàn ông trung niên của quần thẳng mùa hè lỏng phù hợp với quần daddy JA25201DT [Đặc biệt cung cấp] Jiu Mu Wang người đàn ông trung niên của quần thẳng mùa hè lỏng phù hợp với quần daddy JA25201DT

0965.68.68.11