Mùa xuân và mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón tăng cao eo lỏng thường quần màu đen chất béo chất béo chất béo thêm kích thước lớn người đàn ông kinh doanh của quần Cực lớn

MÃ SẢN PHẨM: TD-525430517215
374,000 đ 818,850 đ
Kích thước:
2 feet 2-3 feet 2 giá 65 nhân dân tệ
30 # 2 feet 3 (phù hợp với khoảng 110 kg)
31 # 2 feet 4 (phù hợp với khoảng 120 kg)
32 # 2 feet 5 (phù hợp với khoảng 125 kg)
33 # 2 feet 6 (phù hợp với khoảng 130 kg)
34 # 2 feet 7 (phù hợp với khoảng 140 kg)
36 # 2 feet 8 (phù hợp với 155 kg)
38 # 2 feet 9 (phù hợp với 165 kg)
3 feet 3-4 feet giá 75 nhân dân tệ
40 # 3 feet (phù hợp với khoảng 175 kg)
42 # 3 feet 1 (phù hợp với 185 kg)
44 # 3 feet 2 (phù hợp với 195 kg)
Tăng 3 feet 3 (phù hợp với 200 kg +)
Tăng 3 feet 4 (phù hợp với 210 kg +)
Tăng 3 feet 5 (phù hợp với 220 kg +)
Tăng 3 feet 6 (phù hợp với 230 kg +)
Tăng 3 feet 7 (phù hợp với 240 kg +)
Tăng 3 feet 8 (phù hợp với 250 kg +)
Tăng 3 feet 9 (phù hợp với 260 kg +)
Tăng 4 feet (phù hợp với 270 kg - 280 kg)
Cơ thể đặc biệt 4 feet 1-4 feet 5 (cộng thêm 20 nhân dân tệ)
Màu sắc:
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón tăng cao eo lỏng thường quần màu đen chất béo chất béo chất béo thêm kích thước lớn người đàn ông kinh doanh của quần
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón tăng cao eo lỏng thường quần màu đen chất béo chất béo chất béo thêm kích thước lớn người đàn ông kinh doanh của quần
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón tăng cao eo lỏng thường quần màu đen chất béo chất béo chất béo thêm kích thước lớn người đàn ông kinh doanh của quần
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón tăng cao eo lỏng thường quần màu đen chất béo chất béo chất béo thêm kích thước lớn người đàn ông kinh doanh của quần
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón tăng cao eo lỏng thường quần màu đen chất béo chất béo chất béo thêm kích thước lớn người đàn ông kinh doanh của quần
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón tăng cao eo lỏng thường quần màu đen chất béo chất béo chất béo thêm kích thước lớn người đàn ông kinh doanh của quần
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón tăng cao eo lỏng thường quần màu đen chất béo chất béo chất béo thêm kích thước lớn người đàn ông kinh doanh của quần
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón tăng cao eo lỏng thường quần màu đen chất béo chất béo chất béo thêm kích thước lớn người đàn ông kinh doanh của quần
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón tăng cao eo lỏng thường quần màu đen chất béo chất béo chất béo thêm kích thước lớn người đàn ông kinh doanh của quần
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón tăng cao eo lỏng thường quần màu đen chất béo chất béo chất béo thêm kích thước lớn người đàn ông kinh doanh của quần
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón tăng cao eo lỏng thường quần màu đen chất béo chất béo chất béo thêm kích thước lớn người đàn ông kinh doanh của quần
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón tăng cao eo lỏng thường quần màu đen chất béo chất béo chất béo thêm kích thước lớn người đàn ông kinh doanh của quần
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón tăng cao eo lỏng thường quần màu đen chất béo chất béo chất béo thêm kích thước lớn người đàn ông kinh doanh của quần
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón tăng cao eo lỏng thường quần màu đen chất béo chất béo chất béo thêm kích thước lớn người đàn ông kinh doanh của quần
Ghi chú

Số lượng:
Thời gian để thị trường: 2018
Thành phần nguyên liệu: Silk 65% Other 35%
Quần dài: quần
Hàng số: 777.669
Loại quần: lỏng lẻo
Màu: dày phần 777 # màu xám dày phần 669 # phần dày màu xám 609 # phần dày màu đen 601 # ẩn màu xanh 391 ánh sáng màu xám mỏng đoạn 881 # quý ông màu xám đậm phần mỏng 601 # ẩn màu xanh phần mỏng 609 # phần mỏng màu đen mỏng phần 882 # 绅士 浅灰 薄 款 7713 # 平纹 灰 新 黑 (中 厚) Thích hợp cho Nam mùa xuân và Mùa thu Tây Tạng xanh (trung bình dày) Thích hợp cho Nam mùa xuân và mùa thu Tây Tạng xanh phần mỏng Độc pleated đen Phần mỏng Độc pleat 559 # Đồng bằng hạt Tối màu xám mỏng phần
Thương hiệu: Khác / khác
Kích thước: Tăng 3 feet 3 (thích hợp cho 200 kg +) Tăng 3 feet 4 (thích hợp cho 210 kg +) Tăng 3 feet 5 (cho 220 kg +) Tăng 3 feet 6 (cho 230 kg +) Tăng 3 feet 7 (thích hợp cho 240 kg +) tăng 3 feet 8 (thích hợp cho 250 kg +) 3 feet 9 (thích hợp cho 260 kg +) 4 feet (thích hợp cho 270 kg - 280 kg) 30 # 2 feet 3 (thích hợp cho 110 kg) 31 # 2 feet 4 (thích hợp cho 120 kg) 32 # 2 feet 5 (thích hợp cho khoảng 125 kg) 33 # 2 feet 6 (thích hợp cho khoảng 130 kg) 34 # 2 feet 7 (cho 140 kg hoặc hơn) 40 # 3 feet (phù hợp với 175 kg) 36 # 2 feet 8 (thích hợp cho 155 kg) 38 # 2 feet 9 (thích hợp cho 165 kg) 42 # 3 feet 1 (thích hợp cho 185 kg) 44 # 3 feet 2 (thích hợp cho 195 kg) 3 feet 3 4 feet giá 75 nhân dân tệ 2 feet 2-3 feet 2 giá 65 nhân dân tệ cơ thể đặc biệt 4 feet 1-4 feet 5 (mỗi cộng 20 nhân dân tệ)
Tài liệu: Polyester
Hàm lượng Polyester: 95% trở lên
Mùa áp dụng: mùa hè
Áp dụng cảnh: Giải Trí
Đối tượng áp dụng: kích thước lớn
Phong cách cơ bản: Người đàn ông kinh doanh
Phong cách phân ngành: kinh doanh bình thường
Công nghệ quần áo: Khác
Chi tiết phong cách quần áo: khác;
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón tăng cao eo lỏng thường quần màu đen chất béo chất béo chất béo thêm kích thước lớn người đàn ông kinh doanh của quần Mùa xuân và mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón tăng cao eo lỏng thường quần màu đen chất béo chất béo chất béo thêm kích thước lớn người đàn ông kinh doanh của quần Mùa xuân và mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón tăng cao eo lỏng thường quần màu đen chất béo chất béo chất béo thêm kích thước lớn người đàn ông kinh doanh của quần Mùa xuân và mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón tăng cao eo lỏng thường quần màu đen chất béo chất béo chất béo thêm kích thước lớn người đàn ông kinh doanh của quần Mùa xuân và mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón tăng cao eo lỏng thường quần màu đen chất béo chất béo chất béo thêm kích thước lớn người đàn ông kinh doanh của quần Mùa xuân và mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón tăng cao eo lỏng thường quần màu đen chất béo chất béo chất béo thêm kích thước lớn người đàn ông kinh doanh của quần Mùa xuân và mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón tăng cao eo lỏng thường quần màu đen chất béo chất béo chất béo thêm kích thước lớn người đàn ông kinh doanh của quần Mùa xuân và mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón tăng cao eo lỏng thường quần màu đen chất béo chất béo chất béo thêm kích thước lớn người đàn ông kinh doanh của quần Mùa xuân và mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón tăng cao eo lỏng thường quần màu đen chất béo chất béo chất béo thêm kích thước lớn người đàn ông kinh doanh của quần Mùa xuân và mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón tăng cao eo lỏng thường quần màu đen chất béo chất béo chất béo thêm kích thước lớn người đàn ông kinh doanh của quần

0965.68.68.11